int durations[]= {200,200,200,600,600,600,200,200,200};
 
 
 
 

 
 }
 delay(1400);
  }
  
  void flash(int delayPeriod){
  
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  
  delay (delayPeriod);
  
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  
  delay(delayPeriod);
  }

 void loop(){
 for(int i=0; i< 9, i++){
 //si no sabem la longitud podem possar en comptes de 9 el nom de l'array .length (en aquest cas seria durations.length)
 //el parametre delay period es un numero sencer o un conjunt de numeros sencers o array
 //en la funcio principal del codig que en altres llenguatges es coneix com a main en aquest cas s'anomena loop, el nom de loop en aquest cas es obligatori i es una funcio que repeteix sempre i no parar fins que no desconecti el controlador. 
 // durations[i], significa durations[0], durations[1], durations[2], durations[3], durations[4], durations[5], durations[6], durations[7], durations[8]. Que vol dir: 200, 200, 200, 600, 600, 600, 200, 200, 200. Amb aquest numeros que fem? Aquest numeros els cridem amb la funcio flash, perque la funcio flash depen d'un parametre, el parametre es deia delayPeriod, pero l'hem sustituit per l'array de durations.
 
 flash(durations[i]);
 }
 delay(1400);
 }